kontakt z nami: 32 262 69 68 | e-mail: wypełnij formularz pocztowy

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Koordynatorzy, autorzy szkolnego programu SZPZ: "W zdrowym ciele zdrowy duch":
Dorota Przewieźlik - nauczyciel wychowania fizycznego

Członkowie zespołu nauczycieli:
Anna Czerwiec – nauczyciel biologii
Wioletta Domachowska – Macek – nauczyciel informatyki i techniki
Agnieszka Kurasandzis – nauczyciel świetlicy
Danuta Sornat - pedagog
Sylwia Czarnik - nauczyciel biblioteki
Iwona Burska - pielęgniarka szkolnaWieloletnia praca zespołu ds „Szkoły Promującej Zdrowie” została ukoronowana dnia 4 listopada 2011r. otrzymaniem Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie z rąk urzędującego Ministra Oświaty oraz przynależnością do europejskiej sieci School for Health.
Stanowi to wielki sukces całej społeczności szkolnej, ponieważ zarówno uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, jak i rodzice mieli swój udział w pracy na rzecz promowania zdrowia w naszej szkole jak i poza nią, przy okazji dni i akcji profilaktycznych, imprez sportowych organizowanych dla naszej młodzieży i przez naszą młodzież, a także systematycznej pracy edukacyjnej włączającej treści prozdrowotne w tok lekcji, pogadanek, prelekcji i pokazów (wszystkie te imprezy zostały uwzględnione w Szkolnym Programie Profilaktyki). Szkoła nasza była przez wiele lat organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez przeznaczonych również dla środowiska lokalnego np: „Bieg po zdrowie w Dąbrowie”,” Dąbrowa Górnicza mówi nie uzależnieniom”, festynów i zawodów sportowych.

Do programu Szkół Promujących Zdrowie przystąpiliśmy w 2002 roku realizując nasze zadania zgodnie z przewodnim hasłem utworzonego zgodnie potrzebami szkoły programu „W zdrowym ciele –zdrowy duch”. Uzyskaliśmy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 2005roku. W następnych latach pracowaliśmy, aby uzyskać kolejny stopień awansu. Te starania zakończyły się sukcesem w bieżącym roku. W dniu 4 listopada przedstawiciele szkoły odebrali Certyfikat z rąk minister oświaty Katarzyny Hall oraz profesor Barbary Woynarowskiej-autorytetu w dziedzinie promocji zdrowia. Jesteśmy jedną z zaledwie kilkudziesięciu (na kilka tysięcy) szkół w Polsce mogących poszczycić się takim certyfikatem. Oznacza on, że szkoła pracuje zgodnie ze standardami programu SZPZ. Nie oznacza to, że w szkole nie występują problemy zdrowotne, ale że systematycznie szerzona jest wiedza zwiększająca świadomość wagi profilaktyki zdrowotnej. Każdy nawet drobny krok ku zwiększaniu tej wiedzy u młodzieży jest ważnym krokiem ku zdrowej przyszłości naszego społeczeństwa.Działania Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole mają na celu uświadomienie młodego pokolenia, że to oni sami ponoszą większą część odpowiedzialności za zdrowie swoje. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się holistyczną, czyli całościową koncepcję w szkole, która traktuje człowieka jako „całość”. Na tą całość składają się cztery wymiary zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane:

 • Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów
 • Zdrowie psychiczne – w jego obrębie zdrowie:
 • umysłowe - zdolność do jasnego, logicznego myślenia
 • emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób; umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, depresją lękiem.
 • Zdrowie społeczne - zdolność do utrzymania prawidłowych relacji z innymi ludĄmi oraz pełnienia ról społecznych
 • Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi jest związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u niektórych dotyczy ich osobistego „credo”, zasad, zachowań i sposobów utrzymania wewnętrznego spokoju

W szkole podkreśla się także,że zdrowie jest:

 • Wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmienić środowisko i radzić sobie z nim
 • Zasobem (bogactwem) dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny; tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturalne, rozwijać się, osiągać odpowiedni poziom jakości życia
 • Środkiem do codziennego życia (a nie jego celem), umożliwiającym lepszą jego jakość.

Na prowadzonych zajęciach z młodzieżą podkreśla się wiele razy, ze zdrowie zależy od wielu różnorodnych czynników. Można je podzielić na 4 grupy:

 • Styl życia – 50%
 • Środowisko fizyczne i społeczne życia, pracy, nauki – 20%
 • Czynniki genetyczne – 20%
 • Służba zdrowia -10%

STYL ŻYCIA (sposób bycia) można go określić jako zakres i formy codziennych zachowań, swoistych dla danego człowieka lub określonej grupy. Zdrowy (prozdrowotny) styl życia to świadome zachowania sprzyjające poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia. Polega on przede wszystkim na: dbałości o higienę ciała i higienę psychiczną, odpowiedniej aktywności fizycznej, racjonalnym odżywianiu się zachowaniu bezpieczeństwa, poddawaniu się okresowym badaniom stanu zdrowia, niepaleniu tytoniu i nieużywanie narkotyków.

Bardzo druzo czasu poświęca się na zajęciach z uczniami na omawianie, zwracanie uwagi na swoje zachowania zdrowotne, które można określić jako postępowanie, działania (lub ich zaniechanie), które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka:

 • Zachowania sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne, pozytywne) - aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludĄmi, radzenie sobie ze stresem, poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym
 • Zachowania zagrażające zdrowiu (antyzdrowotne, negatywne) – palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne

Zajęcia dotyczące edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia są prowadzone w naszej szkole między innymi na takich zajęciach jak:
- biologia
- edukacja zdrowotna z rehabilitacją
- komunikacja społeczna
- wychowanie fizyczne
- zajęcia sportowe
- informatyka

Ponadto organizowane są akcje dotyczące zdrowia m.in. Światowy Dzień Walki z Otyłością, Dzień Rzucania Palenia, Światowy Dzień Walki z AIDS, Zajęcia antynikotynowe połączone z projekcją filmu „Nikotyna – legalny narkotyk”, Światowy Dzień Zdrowia jak i dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla społeczności lokalnej.

Organizowane przez szkołę imprezy, akcje maja na celu promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie do niego.

Dużo uwagi zwraca się na wychowanie fizyczne gdyż jest częścią wychowania ogólnego. Ukierunkowuje rozwój człowieka w taki sposób, aby ćwicząc ciało jednocześnie pielęgnować wartości psychiczne. Wychowanie fizyczne umacnia zdrowie człowieka i jego sprawność ruchową oraz kształci cechy psychiczne, czyli osobowość, postawy etyczne i społeczne a także rozwija intelekt.

Uprawianie sportu, bycie aktywnym fizycznie sprawia, że młody człowiek:
- rozwija wolę - poprzez systematyczny trening, mobilizuje się do koncentracji w czasie współzawodnictwa
- rozwija sferę emocjonalną - przeżywa sukces sportowy lub porażkę, doświadcza uznania jako zwycięzca
- kształtuje postawę etyczną - poprzez współdziałanie w wysiłku sportowym, poszanowanie reguł gry, stosowanie zasady uczciwości, fair play
- rozwija intelekt - poznaje przepisy gier sportowych, dyscyplin indywidualnych, obserwuje i uczy się od innych.

Wychowanie fizyczne i promocja zdrowego stylu życia to dwie współgrające dziedziny wzajemnie się uzupełniające. Dlatego w naszej szkole duży nacisk położono na kształtowanie zachowań prozdrowotnych, a znakomitym polem do popisu w tym zakresie jest właśnie wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe. Kształcenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie oraz ukazywanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych pozwoli na uświadomienie młodzieży roli, jaką pełni zdrowie w naszym życiu i jak duży wpływ ma na jego jakość.

Materiały dla nauczycieli:
Artykuł 1 - pobierz dokument.
Artykuł 2 - pobierz dokument.
Artykuł 3 - pobierz dokument.

NASI PRZYJACIELE:


logo mks dg

     SD-N      logocesir      logo dg      logoawf       logo wopr     

logo mks basket

    

SOS Y LOGO PION FULL JPG

MAPA 26 znakinapis      LogoPZKosz 1

Copyright © 2012-2018 Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zssdg.edu.pl website ver. 2.0 (beta)

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości ekranowej nie mniejszej niż 1280 x 1024 pikseli

projekt i wykonanie: flipflap.pl | nadzór merytoryczny: Sylwia Czarnik | strona korzysta z cookies

powered by: helix II framework, baset on devpri "pri simple" theme | mat. foto: własne, pixabay.com

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu adres serwisu zssdg.edu.pl jest Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, ul. Chopina 34
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Domeny.pl sp.z o.o., funkcjonującego pod adresem www.domeny.pl

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określenie profilu użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry