kontakt z nami: 32 362 69 68 | e-mail: wypełnij formularz pocztowy

Muzeum Sportu

web admin włącz 16 grudzień 2012.

Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej w związku z otwarciem „Muzeum Sportu” serdecznie zaprasza uczniów klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjów na lekcje muzealne (w każdy wtorek i środę), związane z dziejami sportu w naszym mieście i regionie.

Prosimy szkoły o zgłaszanie chęci udziału w lekcjach muzealnych w sekretariacie (tel. 32 2626 69 68) oraz ustalenie dogodnego dla siebie terminu.

I. Założenia ogólne

Głównym celem Muzeum Sportu w Dąbrowie Górniczej jest oddanie pamięci i czci tym wszystkim, którzy reprezentowali i rozsławiali nasz region na arenach świata, aby ich osiągnięcia i sukcesy nie zostały zapomniane. Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią sportu w naszym mieście i regionie upowszechniając w ten sposób podstawowe wartości obywatelskie, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną. Odtworzenie historii dąbrowskiego sportu ma także znaczenie wychowawcze – osiągnięcia i porażki niosą pozytywne emocje, integrują środowisko i rozwijają zainteresowania młodego pokolenia oraz popularyzują nasze miasto.

II. Cele

Muzeum Sportu realizuje swoje cele poprzez:
– gromadzenie i przechowywanie zbiorów związanych z działalnością sportową na terenie naszego miasta i regionu,
– inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych muzealiów,
– urządzanie wystaw stałych i czasowych,
– prowadzenie działalności edukacyjnej (lekcje muzealne) i kulturalno – oświatowej,
– zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
– udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i badawczych.

III. Zasoby muzeum

W zasobach Muzeum znajdują się eksponaty w postaci pucharów, trofeów, kronik, medali, dyplomów, fotografii, dokumentów archiwalnych (drukowanych i rękopisów) związanych z wydarzeniami sportowymi w latach 1909 – do czasów obecnych.
Zgromadzone zbiory upamiętniają wiele wydarzeń sportowych i sportowców, którzy indywidualnie i drużynowo osiągnęli wiele sukcesów na szczeblu miasta, regionu, kraju, Europy i świata. Związane są przede wszystkim z takimi dyscyplinami i jak:
– piłka nożna (KS „Zagłębianka, TS „Dąbrowa”, RKS „Zagłębie”),
– zapasy (olimpijczyk pochodzący z Dąbrowy Górniczej Tadeusz Godyń),
– szermierka (olimpijczyk pochodzący z Dąbrowy Górniczej Jerzy Janikowski),
– boks,
– triathlon,
– kick - boxing (7- krotny Mistrz Świata Cezary Podraza).

LEKCJE MUZEALNE

Muzeum Sportu zaprasza na lekcje muzealne uczniów dąbrowskich szkół. Zajęcia będą uzupełnieniem programu nauczania, pozwolą młodzieży rozwinąć i pogłębić zainteresowanie sportem, ideami olimpijskimi oraz historią miasta i regionu.
Podstawowym celem zajęć prowadzonych w muzeum jest odejście od systemu klasowo – lekcyjnego, co sprzyja aktywnemu przyswajaniu nowych treści. Lekcja muzealna jest zaplanowana tak, aby była zgodna z planem dydaktyczno-wychowawczym oraz podstawą programową kształcenia ogólnego. Dzięki uczestnictwu uczniów szkoła realizuje trzy cele: poznawczy, kształcący i wychowawczy. Celem poznawczym jest samo zapoznanie się z ekspozycją muzealną poświęconą historią sportu na terenie Dąbrowy Górniczej. Cel kształcący polega na wyrabianiu u uczniów umiejętności korzystania z nowego źródła wiedzy, jakim jest ekspozycja. Łączy się to również z wykazaniem, że wszelkie zabytki kultury, pozostałości działalności człowieka stanowią cenne źródła historyczne. W czasie lekcji muzealnej bardziej niż w wielu innych okolicznościach można rozwijać u uczniów umiejętność kojarzenia znanych faktów z nowo poznanymi elementami, pozwalającymi rozszerzyć ich dotychczasową wiedzę. Podstawowym celem wychowawczym jest zamierzenie, aby wizyta w muzeum skutecznie przyczyniła się do kształtowania odpowiednich postaw i właściwego stosunku do zabytków kultury i historii.
Oferowane przez Muzeum Sportu lekcje muzealne zmierzają do propagowania idei sportu, historii miasta i regionu, uświadomienia młodzieży, że dąbrowski sport ma długą i bogatą tradycję, a także znaczny wkład w rozwój wielu dyscyplin. To także jeden ze sposobów, żeby zachęcić uczniów do aktywności fizycznej - sport od zawsze był jedną z największych pasji świata, pozwala rozwijać nie tylko ciało i umysł, ale także kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia muzealne mogą ponadto przyczynić się do rozbudzenia zainteresowań kulturalnych i poznawczych oraz stać się bodźcem do częstych kontaktów z muzeum, jak również pobudzić uczucia związku ze swoim regionem.

NASI PRZYJACIELE:


logo mks dg

     SD-N      logocesir      logo dg      logoawf       logo wopr     

logo mks basket

    

SOS Y LOGO PION FULL JPG