REKRUTACJA 2022/2023drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

with us 1 

 sport1

 

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE  

LINK DO  PROGRAMU REKRUTACYJNEGO 

 KONTAKT Z TRENERAMI

Piłka siatkowa dziewcząt   604 645 457


Koszykówka chłopców  608 351 381


Lekka atletyka 604 728 446


Pływanie 501 671 860


Kulturystyka, Fitness, Trójbój siłowy 505 925 383


 

 
KLASY I SPORTOWE
OFERTA EDUKACYJNA:

DYSCYPLINY: 
I PŁYWANIE

I LEKKA ATLETYKA

I KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

I PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

I KULTURYSTYKA, FITNESS, TRÓJBÓJ SIŁOWYNOWOŚĆ

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
Rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie w elektronicznym systemie naborowym.. Wniosek należy dostarczyć do szkoły w terminie:
16.05.2022 r.-30.05.2022 r. do godz. 15.00
Podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:
 1. osobiście, w sekretariacie uczniowskim lub bibliotece szkolnej, w godzinach od 8.00 do 15.00;
 2. elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu. Potwierdzeniem dostarczenia wniosku, jest otrzymanie e-maila zwrotnego;
 3. elektronicznie za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

 

DO KLASY SPORTOWEJ NA PIERWSZYM ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOexclamation point 1421016 960 720 BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ WYNIKI
OBOWIĄZKOWYCH 
PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


Kandydat do oddziału sportowego powinien posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 
I  TERMIN: 10.06.2022 r. 
 • Pływanie - 16.30, 
 • Lekka Atletyka - 16.30, 
 • Kulturystyka, Fitness, Trójbój siłowy - 16.30,  
 • Koszykówka chłopców - zgodnie z ustaleniami telefonicznymi
  I tura 12.00-14.00, 
  II tura 18.00-20.00, 

 • Siatkówka dziewcząt - zgodnie z ustaleniami telefonicznymi
  I tura 14.00-16.00,
  II tura 16.00-18.00, 

II TERMIN:* 06.07.2022 r. godz. 10.00
*dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie
 Zgłoszenie na próby sprawności fizycznej  

 

 

 

od 16 maja 2022 r.
do 30 maja 2022 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

Orzeczenie lekarza

Wniosek o przyjęcie do Internatu

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA DODATKOWE

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotym wychowywaniu 

 

I TERMIN: 10.06.2022 r. 
II TERMIN:* 06.07.2022 r. godz. 10.00
*dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Zgoda na przystąpienie do prób sprawności
 

 

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

I TERMIN: 15.06.2022 r. godz. 12.00
II TERMIN: 08.07.2022 r. godz. 12.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

do 13.07.2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

do 19.07.2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

 

20.07.2022 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Deklaracja wyboru rozszerzenia

Deklaracje religia, etyka

Rezygnacja z uczęszczania na WDŻ

Deklaracja dziennik elektroniczny

Zgoda na wykonywanie zabiegów fizjoterap.

 

29 lipca 2022 r.
godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Klasa Dyscyplina Przedmioty rozszerzone** Planowane przedmioty uzupełniające Obowiązkowe przedmioty edukacyjne z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
I LS

Piłka siatkowa dziewcząt

siatkowka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne

Koszykówka chłopców

koszyykowka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
I LL

Lekka atletyka

 

lekka atletyka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne

Pływanie

 

pływak

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
I LK

Kulturystyka

Fitness

Trójbój siłowy

pływak

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki*  *zgodnie z językiem wiodącym na poprzednim etapie edukacyjnym
Rozszerzenia **W przypadku małej ilości chętnych dyrektor może dokonać zmiany rozszerzenia