WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA
               I PRZEPROWADZANIA W 2020 r. EGZAMINÓWexclamation point 1421016 960 720

 

 

Informujemy, że  w menu SZKOŁA zamieszczone zostały Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów, m.in. ósmoklasisty i maturalnego. Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi.

 

 strzalka prawo  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów