Clean Up the World 2020


W tym roku szkolnym akcja Sprzątanie Świata nie może odbywać się tak jak wcześniej na terenie Pogorii czy w Łośniu. Ale jako ekologiczny klub z tytułem Mecenasa Ekologii czujemy się zobowiązani do ciągłej działalności edukacyjnej, do krzewienia wiedzy i prawidłowych postaw ekologicznych całej społeczności szkolnej.

Corocznym organizatorem akcji Clean Up the World jest Fundacja Nasza Ziemia i jej koordynatorka pani Mira Stanisławska – Meysztowicz. Pani Mira zaprzyjaźniła się z nami już w 2002 roku, kiedy wspólnie organizowaliśmy tą akcję dla młodzieży i nauczycieli śląskich szkół na zboczach Czantorii w Wiśle oraz w Żorach. Corocznie do sprzątania przystępują miliony uczestników, a efektem akcji są tysiące ton zebranych śmieci i odzyskanych surowców wtórnych.

załącznik nr 1

Ale pamiętajmy, że w tej akcji nie chodzi o pojedynczą akcję zbierania śmieci, ale przede wszystkim o uświadamianie ludziom, że nie należy śmiecić, że w naszych lasach nie wolno tworzyć dzikich wysypisk, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan przyrody, za czystość naszych ulic, osiedli, lasów czy plaż.

Dlatego w Klubie 4H poprzez różnorodne projekty od 20. lat kreujemy postawy ludzi odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku.

 W tym roku tematem 27. Akcji Sprzątanie Świata jest

Plastik – Rezygnuję Redukuję Segreguję .

Dlatego proponujemy wam obejrzenie naszej prezentacji i ciekawych plakatów oraz wykonanie różnorodnych zadania na godzinach wychowawczych, które zapewnią wam porcje edukacji przez fajną zabawę.

Pamiętajcie – plastikowe butelki i metalowe puszki po zgnieceniu wrzucamy do koszy do segregacji z żółtą obręczą, a nie do zwykłych niewielkich koszy w naszych klasach.

adobe 24943 1280

 

Bądźcie EKO-POZYTYWNI !!!