Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


Dnia 29 lipca 2022 roku zostaną opublikowane ostateczne listy przyjętych, a także listy wolnych miejsc uzupełnione o miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy zrezygnowali ze swojego miejsca kwalifikacji. Kandydaci będą mogli ubiegać się o przyjęcie na te miejsca od dnia 1 sierpnia 2022 roku. W tym celu należy się kontaktować bezpośrednio ze szkołą dysponującą wolnymi miejscami. Listy wolnych miejsc dostępne będą:

  • na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych,
  • w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN-zakładka wolne miejsca