Wyniki konkursu na logo biblioteki szkolnej


Z przyjemnością informujemy, że konkurs na opracowanie i wykonanie logo naszej biblioteki szkolnej został rozstrzygnięty. Jury konkursu brało pod uwagę zgodność prac z tematem, walory artystyczne i kreatywność twórczą uczniów. 

A oto wyniki konkursu:

w kategorii wiekowej uczniów klas IV-VI:

  • I miejsce zajęła praca autorstwa Julii Burczyk z kl. IV LP
  • II miejsce zajęła praca wykonana przez Adriana Kowalskiego z kl. IVLP

w kategorii wiekowej uczniów klas VII-VIII

  • I miejsce zajęły ex aequo prace wykonane przez : Jakuba Wierzbickiego z kl. VII A oraz Katarzynę Gorgoń z kl. VII B
  • II miejsce zajęła praca wykonana przez Kamila Jasińskiego z kl. VII D
  • III miejsce zajęła praca wykonana przez Karolinę Szczudło z kl. VII B

Jury postanowiło przyznać  również wyróżnienie, które otrzymuje Wiktoria Pietluch z kl. VI A

O terminie wręczenia nagród i dyplomów poinformujemy przez dziennik elektroniczny. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane prace.

I.Lelonek, S.Czarnik