Protokół z wyboru ofert na dostawę produktów ogólnospożywczych
ZSS 333-4.2/2022


Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej przekazuje protokół z wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 130000,00 zł.