Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnychinclusion g5c226c293 1920


W dniu 3 grudnia przypada Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992r. Celem święta jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, uświadomienie konieczności włączenia tej grupy społecznej w życie społeczne i promowanie praw osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Każdego roku obchodom święta towarzyszy inna tematyka. Dotychczas poruszane zagadnienia to: sztuka, kultura i konieczność niezależnego życia, dostępność technologii informacyjnych, samodzielne życie i zrównoważone środki do życia, godna praca dla osób niepełnosprawnych, znoszenie barier, konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami to „NIC O NAS BEZ NAS”.

Wszystkim Osobom z niepełnosprawnościami, ich Rodzinom, Przyjaciołom, Opiekunom oraz wszystkim tym, którzy swoimi codziennymi działaniami wspierają Osoby niepełnosprawne składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

pedagodzy oraz psycholog