REKRUTACJA 2021/2022drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

baner

 
KLASY I

I OGÓLNA

I  USPORTOWIONA

 


Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, planowane na dzień 15 kwietnia 2021 r. ogólne testy sprawności fizycznej 
dla kandydatów do klasy I usportowionej Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi

przeprowadzone zostaną w innym terminie.
O nowym terminie poinformujemy Państwa po 18 kwietnia 2021 r.

 

 

Zgłoszenie dziecka na test ogólnej sprawności fizycznej
(klasa usportowiona)

 

 

Granice obwodu: 
Chopina, Jana III Sobieskiego, Łukasińskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki

 
 

 

 
 

 

15.04.2021 godz. 16.00 
* KLASA USPORTOWIONA

Testy ogólnej sprawności fizycznej

od 24.05.2021 r.
do 02.06.2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy  I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24.05.2021 r.
do 07.06.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy  I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.06.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

od 09.06.2021 r.
do 11.06.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

16.06.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu  rekrutacyjnym