REKRUTACJA 2021/2022drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

baner

sport1
Kontakt z trenerami
Piłka siatkowa dziewcząt   501 263 515

Koszykówka chłopców  600 477 143

Lekka atletyka 503 645 373

Pływanie 502 065 865

 


Zgłoszenie dziecka na próby sprawności fizycznej

 

 

KLASY IV

plywakI PŁYWANIE

I  LEKKA ATLETYKAlekka atletyka
KLASY VI

siatkowkaI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

I KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓWkoszyykowka

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej

przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu

 

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

11 marca 2021 r. lub 16 marca 2021 r.exclamation point 1421016 960 720
godz. 16.00


Rekrutacja uzupełniająca (KLASA VI)

19 kwietnia 2021 r. lub 20 marca 2021 r.exclamation point 1421016 960 720
godz. 16.00
 DOKUMNETY DO POBRANIA

 

 
 

 

od 15.02.2021 r.
do 26.02.2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.02.2021 r.
do 05.03.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2021 r. - I termin godz. 16.00
16.03.2021 r. - II termin godz. 16.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – I i II termin

19.03.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.03.2021 r.
do 24.03.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnymzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.03.2021 r.
do 09.04.2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca - klasa VI
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.03.2021 r.
do 16.04.2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca - klasa VI
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.2021 r. - I termin godz. 16.00
20.04.2021 r. - II termin godz. 16.00

Rekrutacja uzupełniająca - klasa VI
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – I i II termin

21.04.2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca - klasa VI
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21.04.2021 r.
do 26.04.2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca - klasa VI
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

27.04.2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca - klasa VI
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnymzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Programy szkolenia zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki