comenius rgb1

Zespół Szkół Sportowych otrzymał właśnie dofinansowanie na realizację projektu w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Dofinansowanie, przyznawane przez Narodową Agencję, jest przeznaczone dla szkół które w ramach współpracy ze szkołami z innych państw chcą realizować projekt wzmacniający europejski wymiar edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej.

Projekt ZSS będzie realizowany od września 2012 do czerwca 2014. Celem projektu jest poprawa, pod względem jakościowym i ilościowym, partnerstw między uczestniczącymi szkołami oraz mobilności uczniów i kadry nauczycielskiej szkół partnerskich.

Projekt ZSS został napisany przez wszystkich nauczycieli szkół biorących udział w projekcie. W ZSS nad projektem pracowały pani Katarzyna Borzęcka i Agnieszka Kieljan. Projekt oparty jest miedzy innymi na wykorzystaniu ludzkich zmysłów do odzwierciedlenia zdobytych doświadczeń w życiu codziennym oraz na możliwości badania najważniejszych wartości w życiu człowieka Uczniowie będą mieli szansę wyjechać na spotkania warsztatowe do krajów współuczestniczących tzn. do Hiszpanii, Grecji, Bułgarii czy na Litwę. Będzie to dla nich szansa na poznanie innych kultur, rozwój kreatywności i talentów uczestników ale i na pewno możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Bardzo cieszymy się z tego co już zrobiliśmy aby pozyskać dofinansowanie, ale jesteśmy też świadomi że wiąże się to teraz z dalszą ciężką pracą ze strony uczniów i nauczycieli. Będą musieli wykazać się przede wszystkim chęcią do pracy i kreatywnością ponieważ do wykonania będzie m. in. nowa potrawa wykonana z regionalnych produktów czy recyklingowe opakowanie. Bezwątpienia wpłynie to bardzo korzystnie na dalszy rozwój naszych uczniów oraz naszej szkoły.