Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej


Drodzy Rodzice i Uczniowie klas ósmych

Przpominamy, że Kandydaci, wskazujący we wniosku  oddziały:

  • wstępne,
  • dwujęzyczne,
  • międzynarodowe,
  • sportowe,
  • mistrzostwa sportowego,
  • przygotowania wojskowego,
  • oraz oddziały wymagające indywidualnych predyspozycji

składają wniosek do 30 maja 2022 do godz.15.00 (do szkoły pierwszego wyboru).

LINK DO PROGRAMU REKRUTACYJNEGO

TERMINY REKRUTACJI

 

Od 31.05.2022 r. do 13.06.2022 przeprowadzone zostaną w tych oddziałach sprawdziany kompetencji językowych/predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych.

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 15 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu, oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata.