kont. e-mail - wypełnij form. pocztowy | nasz profil facebook

banner podstron

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

Wstęp do deklaracji


Zespół Szkół Sportowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zssdg.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 2009-10-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: https://validator.utilitia.pl/

Deklaracja została została sporządzona dnia:

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Dostosowania zastosowane na stronie www:


 • podwyższony kontrast;
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie;
 • możliwość zmiany czcionki na czcionkę ułatwiającą czytanie dyslektykom;
 • możliwość zmiany odstępów między tekstami;
 • odczytywanie tekstów zamieszczonych na stronie;
 • podkreślenie oraz podświetlenie linków;
 • możliwość odwrócenia kolorów;
 • nawigacja klawiaturą.
 

Pomoc w nawigacji


W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • ENTER -  zatwierdzenie akcji
 • ↓↑ - przewijanie strony
 • PgUP - przewijanie strony w górę
 • PgDn - przewijanie strony w dół
 • Ctrl + Home - Przejdź na początek strony
 • Ctrl + End - Przejdź na koniec strony
 • PgDn +  spacja - Przewiń o jeden ekran w dół
 • PgDn +  shift + spacja - Przewiń o jeden ekran w górę
 • Ctrl + + Powiększ
 • Ctrl + - Pomiejsz
 • Ctrl + 0 - Rozmiar pierwotny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Czarnik e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 262 69 68 wew. 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa:


 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej  lub jakiegoś jej elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądaniei oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Góniczej
 • Adres: ul. Chopina 34 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 32 2626968

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna


 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd.
 • Korytarze w budynku są przestronne, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze. 
 • W holu głównym  znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście. 
 • Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Szkoła nie jest wyposażona w pętlę indukcyjna ani żadne inne urządzenia ułatwiające słyszenie.
 • Szkoła nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome, niedowidzące  i słabowidzące. 
 • Drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wszystkie pomieszczenia oznakowane są tabliczkami informacyjnymi.
Aplikacja mobilna

AKTUALNOŚCI

STATYSTYKI

Dziś186
Wczoraj6044
Bież. tydzień18848
Bież. miesiąc75643
Ogółem1964750

KONTAKT

ul. Chopina 34 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: 32 262 69 68
Sekretariat główny szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat uczniowski:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamówienia publiczne:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Biuletyn informacji publicznej:
bip 

Copyright © 2012-2024 Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zssdg.edu.pl website ver. 2.2 (beta)

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości ekranowej nie mniejszej niż 1280 x 1024 pikseli

projekt i wykonanie: creatigo.pl | nadzór merytoryczny: Sylwia Czarnik | strona korzysta z cookies

powered by: helix ultimate framework | icons by: flaticon.com | mat. foto: własne, freepik.com pixabay.com