PEDAGOG I PSYCHOLOGdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

  • doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  • konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  • indywidualna praca z uczniem;
  • doradztwo zawodowe;
  • profilaktyka wychowawcza.

 

Poniedziałek   7.55-13.00
Wtorek   8.00-12.00
Środa   12.30-15.30
Czwartek   7.00-13.55
Piątek   8.00-11.00

Poniedziałek   8.45-12.55
Wtorek   9.45-13.50
Środa   8.55-15.35
Czwartek   9.45-12.50
Piątek   8.00-12.00

Poniedziałek   8.00-12.00, 13.00-15.00
Wtorek   7.50-11.50
Środa   10.00-14.00, 15.00-16.00
Czwartek   8.00-10.45, 12.45-15.00
Piątek   8.00-13.00