PEDAGOG I PSYCHOLOGdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

  • doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  • konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  • indywidualna praca z uczniem;
  • doradztwo zawodowe;
  • profilaktyka wychowawcza.

 

Poniedziałek   7.50-14.45
Wtorek   9.00-14.10
Środa   7.50-11.30
Czwartek   7.500-12.00
Piątek   12.15-14.20

Poniedziałek   9.00-13.00
Wtorek   9.00-12.00
Środa   11.00-15.00
Czwartek   9.00-13.00
Piątek   9.00-13.00

Poniedziałek   8.00-12.00, 13.00-15.00
Wtorek   7.50-11.50
Środa   10.00-14.00, 15.00-16.00
Czwartek   8.00-10.45, 12.45-15.00
Piątek   8.00-13.00