KLUB 4 Hdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

 Klub 4 H istnieje w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków od 2000r.logo4h

Prowadzony jest przez trzech opiekunów - nauczyciela biologii mgr Małgorzatę Czaplę, nauczyciela chemii mgr Annę Piwowar i nauczyciela fizyki mgr Ewę Mazurek.

Klub 4 H - jest to dobrowolna organizacja, w której młodzież sama tworzy projekty pracy metodą "burzy mózgów", może sama decydować o rodzaju zajęć, w których chce uczestniczyć.

HEAD - głowa pełna pomysłów,
HANDS - ręce gotowe do pracy,
HEART - serce wrażliwe na potrzeby innych,
HEALTH - działamy zgodnie z naturą, dbamy o zdrowie i stan środowiska naturalnego.