WYCHOWAWCY KLAS
2023/2024
drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

 


nauczycielI A  Adrianna Widerska

nauczycielI B  Aleksandra Jakubowsla

nauczycielI L  Patrycja Morawska

nauczycielI P  Kamila Woźniak

nauczycielII A Anna Jesse-Tomsia

nauczycielII L  Justyna Kot

nauczycielII LP  Elżbieta Olszowa

nauczycielIII A  Bożena Borowiec

nauczycielIII B  Agnieszka Syguła

nauczycielIII C  Monika Wielińska

nauczycielIV A  Aleksandra Nagięć-Dybich

nauczycielIV B Beata Hyla

nauczycielIV L Wioletta Plona

nauczycielIV P  Marta Piątek

nauczycielV A Agnieszka Giermala

nauczycielV L Barbara Dybich

nauczycielV P Katarzyna Tokarz

nauczycielVI A Anna Dębska

nauczycielVI LP   Anna Kopczyńska

nauczycielVI SK Beata Hyla

nauczycielVII A  Anna Dębska

nauczycielVII LP  Małgorzata Cyba

nauczycielVII SK  Małgorzata Czapla

nauczycielVIII A  Katarzyna Mojek

nauczycielVIII LP Dorota Dzięga


nauczycielI LL   Wiktor Rzewnicki

nauczycielI LS   Iwona Żądło

nauczycielI LP   Sylwia Czarnik

nauczycielII LL   Agnieszka Drab

nauczycielII LS   Agnieszka Kieljan

nauczycielII LK Jolanta Jach

nauczycielIII LL   Joanna Bednarczyk-Kudela

nauczycielIII LS  Anna Czerwiec

nauczycielIV LL   Lucyna Modlibóg

nauczycielIV LS  Wioleta Latos