KLAUZULA INFORMACYJNAdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, iż:
 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, ul. Chopina 34 41-300 Dąbrowa Górnicza, reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Latosika.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 534-971-975
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe;
  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 6. Odbiorcą danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie:
  • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań szkoły;
  • w celu podejmowania akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej jest dobrowolne.