PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓWdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej skargi i wnioski przyjmowane są przez:


 DYREKTORA SZKOŁY:


PONIEDZIAŁEK    WTOREK     ŚRODA   CZWARTEK   PIĄTEK

 
 
 
 
1400 - 1600   ----------------------    800 - 1000   ----------------------   ----------------------


 WICEDYREKTORÓW SZKOŁY:


PONIEDZIAŁEK   WTOREK   ŚRODA   CZWARTEK   PIĄTEK

 
 
 
 
1330 - 1530   1330 - 1530    ----------------------     1330 - 1530   ----------------------

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:


  • pisemnie,
  • pocztą elektroniczną,
  • telefaxem,
  • ustnie do protokołu.