pinezka2sam uczn logopinezka2

                  SAMORZĄD UCZNIOWSKIPREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

Przewodnicząca    Prezydium    Członkowie

 
 
 
        Szkoła Podstawowa nr 33
Liceum Sportowe
Emilia Musialik
  Nikodem Chwastek   Aleksandra Borzęcka Kamil Raczyński
 Dominika Supernak    z-ca przewodniczącej
  Oliwia Mucha
  Wiktoria Uraczyńcow Weronika Bielas
     Matylda Grabowska   Jakub Zając Alicja Kalarus
     Paweł Radzicki      Ernest Domachowski
Nicola Borzęcka
        Maja Grzechuła Klaudia Foryś
         Amelia Gala Dominika Kocimska
        Natalia Breitkopf Dominika Miara
        Alicja Żak Nicol Kabańska
        Bartosz Kieljan
        Maja Bazylak
        Franciszek Ruszczyk
        Mateusz Gajowiec

Opiekunowie 


 
 
 
Tomasz Kiernożycki   Jan Podsiadło    Agnieszka Drab
Agnieszka Giermala
 nauczyciel historii, języka polskiego   nauczyciel wychowania fizycznego    nauczyciel języka polskiego nauczyciel języka angielskiego
           

 

adobe 24943 1280

adobe 24943 1280

adobe 24943 1280

adobe 24943 1280