Zajęcia warsztatowe „Stop cyberprzemocy”


Uczniowie klasy 6SK uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat cyberprzemocy, które poprowadził dr inż. Tomasz Pączkowski wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Młodzież zapoznała się:

  • z formami cyberprzemocy,
  • konsekwencjami dla sprawcy i ofiary przemocy,
  • jak powinni zachowywać się świadkowie przemocy,
  • jak zachowywać się, aby zmniejszyć ryzyko cyberprzemocy,
  • gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocą.

Uczniowie, p. psycholog i p. pedagog oraz wychowawca klasy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Pragniemy podziękować Panu doktorowi i Pani Magdalenie Radojewskiej dzięki, której zajęcia mogły się odbyć.

 

1.jpeg2.jpeg