kont. e-mail - wypełnij form. pocztowy | nasz profil facebook

  LABORATORIA PRZYSZŁOŚCIdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

 

labolatoria przyszlosci pghzvu64uj9zjfjuxrnv5jykm52okj6tty0a0d541k
 
 CEL PROGRAMU

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  której wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.


Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.


Laboratoria Przyszłości  to  Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.


Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.


W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

otrzymanie wsparcia

 

 
 • kolumna aktywna;
 • kolumna basowa;
 • stacja lutownicza;
 • statyw kolumnowy;
 • mikrofon podwójny;
 • zestaw akumulatorów do mikrofonu;
 • przedłużacz bębnowy;
 • kolumna aktywna z mikrofonami;
 • kabel sygnałowy z miksera;
 • kabel sygnałowy z basu;
 • okablowanie do mikrofonu;
 • LEGO Education;
 • robot Photon EDU+tablet;
 • części zamienne LEGO;
 • magiczny dywan z pakietem EDU;
 • BeCreo-zestaw z mikrokontrolerem;
 • stacja lutownicza;

 

 
 • 2 drukarki 3D+części wymienne;
 • laptop kompatybilny z drukarką 3D;
 • filament;
 • mikrokontroler;
 • aparat fotograficzny;
 • karta pamięci do aparatu;
 • statyw do apartau;
 • mikroport;
 • oświatlenie do realizacji nagrań;
 • mikrofon kierunkowy;
 • gimbal do aparatu;
 • gogle VR z oprogramowaniem;
 • skaner kompatybilny z drukarką 3D.

 

 

Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie podczas zajęć edukacyjnych, zajęć świetlicowych i dodatkowych, jak również podczas organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

 

 

Wykorzystanie sprzętu zakupionego dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości podczas Dnia Edukacji Narodowej


#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci

 

1.jpg2.jpg

Szkolenie dla nauczycieli-obsługa drukarek 3D


#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg