REGULAMIN

STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

  

  1. Na jadalnię należy wchodzić bez kurtek i w obuwiu zmiennym.
  2. Każdy uczeń musi posiadać legitymację szkolną.
  3. Na jadalni obowiązuje kulturalne zachowanie podczas wydawania i spożywania posiłków.
  4. Po posiłku każda osoba zobowiązana jest do odniesienia talerzy i sztućców do okienka oraz pozostawienia miejsca przy stoliku w czystości.
  5. Korzystanie z posiłków odbywa się podczas przerw w wyznaczonych godzinach 11.30-11.40 oraz 12.25.-12.45
  6. Wszystkie nieobecności powinny być zgłaszane telefonicznie lub osobiście dzień wcześniej do godziny 13.00 w Centrum Zajęć Pozalekcyjnych - tel: 32 262 69 68 w. 36
  7. W przypadku wycieczek klasowych i obozów należy zgłosić nieobecność na obiedzie przynajmniej na dwa dni przed planowanym wyjazdem.
  8. Nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane.
  9. Koszt obiadu wynosi: 4.30 PLN - UCZEŃ, 7.30 PLN - NAUCZYCIEL
  10. Opłaty za obiady należy dokonywać najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy

88 1560 0013 2557 1236 8125 0005 Getin Bank

 11. Obiady jednorazowe należy zamawiać dzień wcześniej do godz. 13.00 w Centrum Zajęć Pozalekcyjnych.