PEDAGOG I PSYCHOLOGdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

  • doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  • konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  • indywidualna praca z uczniem;
  • doradztwo zawodowe;
  • profilaktyka wychowawcza.

 

Poniedziałek   8.00-12.00
Wtorek   10.50-14.50
Środa   9.00-15.00
Czwartek   8.00-12.30
Piątek   12.30-16.00

Poniedziałek   9.00-13.00
Wtorek   9.00-12.00
Środa   11.00-15.00
Czwartek   9.00-13.00
Piątek   9.00-13.00

Poniedziałek   9.00-14.00
Wtorek   8.00-8.45, 9.45-13.00
Środa   10.00-13.45, 14.45-16.00
Czwartek   8.45-13.45
Piątek   9.45-12.45

Poniedziałek ------
Wtorek ------
Środa ------
Czwartek 8.00-11.00
Piątek ------