Rekrutacja do szkół ponadpodstawowychexclamation point 1421016 960 720
-wyniki egzaminu ósmoklasisty

 

Przypominamy kandydatom do klas pierwszych, że od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00 wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.