kont. e-mail - wypełnij form. pocztowy | nasz profil facebook

banner podstron

  REKRUTACJA 2024/2025drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

with us 1 

 Kopia DNI

 

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE  

LINK DO  PROGRAMU REKRUTACYJNEGO 

 KONTAKT Z TRENERAMI

Piłka siatkowa dziewcząt   604 645 457


Koszykówka chłopców  600 477 143


Lekka atletyka 791 768 661


Pływanie  531 059 266


 

 
KLASY I SPORTOWE
OFERTA EDUKACYJNA:

DYSCYPLINY: 


I PŁYWANIE Z RATOWNICTWEM WODNYM

I LEKKA ATLETYKA

I KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

I PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
Rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie w elektronicznym systemie naborowym. Wniosek należy dostarczyć do szkoły w terminie:
13.05.2024 r.-29.05.2024 r. do godz. 15.00
Podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:
 1. osobiście, w sekretariacie uczniowskim, w godzinach od 8.00 do 15.00;
 2. elektronicznie za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym;
 3. poprzez przesłanie wniosku i dokumentów na skrzynkę elektroniczną szkoły na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę na adres zwrotny e-mail.

 

DO KLASY SPORTOWEJ NA PIERWSZYM ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ WYNIKI
OBOWIĄZKOWYCH 
PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


Kandydat do oddziału sportowego powinien posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 

 

 

 

od 13 maja 2024 r.
do 29 maja 2024 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

Orzeczenie lekarza

Deklaracja wyboru rozszerzenia

Wniosek o przyjęcie do Internatu

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA DODATKOWE

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotym wychowywaniu 

 

I TERMIN:
04.06.2024 r.  godz. 16.00
(piłka siatkowa dziewcząt, pływanie)

05.06.2024 r.  godz. 17.00
(koszykówka chłopców, lekka atletyka)


II TERMIN:* 19.06.2024 r. godz. 17.00
*dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Zgoda na przystąpienie do prób sprawności
 

 

od 21 czerwca 2024 r.
do 05 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

I TERMIN: 12.06.2024 r. godz. 12.00
II TERMIN: 04.07.2024 r. godz. 12.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

do 11.07.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach).

 

12.07.2024 r. do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 12 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Deklaracje religia, etyka

Rezygnacja z uczęszczania na WDŻ

Deklaracja dziennik elektroniczny

Zgoda na wykonywanie zabiegów fizjoterap.

 

19 lipca 2024 r.
do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Klasa Dyscyplina Przedmioty rozszerzone** Planowane przedmioty uzupełniające Obowiązkowe przedmioty edukacyjne z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
I LS

Piłka siatkowa dziewcząt

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury,
 • elementy kultury i literatury krajów anglojęzycznych,
 • elementy ekologii i biotechnologii
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia lub geografia,
 • wychowanie fizyczne

Koszykówka chłopców

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury,
 • elementy kultury i literatury krajów anglojęzycznych,
 • elementy ekologii i biotechnologii
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia lub geografia,
 • wychowanie fizyczne

I LA

 

 

 

 

 

 

I LP

 

 

 

 

 

 

Lekka atletyka

 

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury,
 • elementy kultury i literatury krajów anglojęzycznych,
 • elementy ekologii i biotechnologii
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia lub geografia,
 • wychowanie fizyczne

Pływanie

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury,
 • elementy kultury i literatury krajów anglojęzycznych,
 • elementy ekologii i biotechnologii
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia lub geografia,
 • wychowanie fizyczne
Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki*  *zgodnie z językiem wiodącym na poprzednim etapie edukacyjnym
Rozszerzenia **W przypadku małej ilości chętnych kandydat zobowiązany jest  dokonać zmiany rozszerzenia